Mieli Tėveliai, Globėjai!

Ugdymo įstaigos patalpose vaiką lydintiems asmenims būtina dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones!

Prašome į grupę vaiką atlydėti ir ateiti pasiimti po vieną atstovą iš šeimos, siekiant išvengti buriavimosi.

Primename, kad priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais vaiko sveikatos pažymėjimas turi būti pateikiamas tik elektronine forma iki š. m. rugsėjo 10 dienos. Gydytojas, patikrinęs vaiko sveikatos būklę, suveda duomenis (pažymą) į Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą (VSS IS) (tą pažymą galite rasti prisijungę prie vaiko esveikata.lt puslapio). Pažyma sudaryta iš dviejų dalių: I dalis. Sveikatos būklės įvertinimas; II dalis. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas. Pirmą dalį pildo vaiko gydytojas, antrą dalį pildo odontologas ar burnos higienistas. Ugdymo įstaigoje dirbantis visuomenės sveikatos specialistas mato VSS IS sistemoje vaiko sveikatos pažymėjimus.

Taip pat svarbu žinoti: neleidžiama vesti/priimti, ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (pvz., karščiavimas (37,3 °C ir daugiau), kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), taip pat esantiems su kt. ūmių užkrečiamų ligų požymiais (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turinčių utėlių ir glindų). Vaikui susirgus ar įvykus traumai, tėvai informuojami ir nedelsiant privalo pasiimti vaiką iš ugdymo įstaigos. Po ligos vaikas į darželį priimamas tik su gydytojo pažyma. Įstaigoje vaikams draudžiama duoti medikamentus.

GERBIAMI TĖVELIAI, GLOBĖJAI!

Informuojame, kad nuo 2021-09-23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, o kiti ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese, jei jie neturi ligos simptomų, t. y. grupės neuždaromos.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Nuoroda į dokumentą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

Prevenciniais sveikatos klausimais galite kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Simoną Metlevskienę tel. +370 672 91894, el. p. simona.metlevskiene@jonavavsb.lt.