Gerbiami Tėveliai, Globėjai!

Darželis „Saulutė“ dirbs birželį, liepą, o rugpjūtį mūsų vaikus priims „Lakštingalėlė“. Vasarą į darželį priimame tuos vaikus, kurių tėveliai (ar vienas iš tėvų, jei vaiką augina vienas tėvas) dirba ir nėra galimybių vaikų prižiūrėti namuose ir pateiks tai įrodančius dokumentus iki gegužės 14 d. Taip pat, esant poreikiui, priimami vaikai iš socialinės rizikos šeimų.

Darbdavys turėtų parengti raštą Jonavos vaikų lopšelio – darželio „Saulutė“ direktoriui apie Jūsų darbo laikotarpį, nurodant atostogas, ar kad jų tuo laikotarpiu nėra. Jei dirbate individualiai, verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma ir nuomos sutartis ar darbo sutartis. Konfidencialias vietas sutartyje galima užtušuoti, svarbu, kad matytųsi nuomos ar darbo laikotarpis. Svarbu, kad dokumente matytųsi 2021 m. birželio – rugpjūčio laikotarpis. Tinka pridėti darbo ar atostogų grafiką.

Negalime priimti visų norinčių jau birželio mėnesį, kadangi pedagogai turi 40 darbo dienų atostogų. Pagal turimus darbuotojus mes galime birželio – liepos laikotarpiu atidaryti maksimaliai 13 grupių (vieną mėnesį 7, kitą 6). Pagal tėvų išreikštą poreikį birželį 8 grupės, liepą 6 mūsų+ 2 grupės iš Lakštingalėlės. Prašome visų, kurie tik gali prižiūrėti vaikus namuose, tą padaryti. Situacija kiekvieną vasarą sudėtinga. Higienos normų pažeisti negalime, turime išlaikyti grupėse vaikų skaičių iki 20, ne daugiau. Samdyti papildomų mokytojų negalime – savivaldybė neskiria biudžete tam lėšų. Visuose darželiuose vasarą sureguliuoti vaikų srautus yra sudėtinga, nes darbuotojai turi išeiti atostogų.

Jeigu vienas iš tėvų nedirba, bet labai reikia darželio, tėvai gali parašyti motyvuotą prašymą, paaiškindami, kokios aplinkybės šeimoje, kad negali prižiūrėti vaiko.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-+04-26 sprendimas:

  1. N u s t a t a u, kad švietimo įstaigos, įvertinusios ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos 2021 metų vasarą galimybes, nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. organizuoja ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą prioriteto tvarka vaikams, kai:

1.1. tėvai (įtėviai, globėjai) arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų, dirba (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, ir švietimo įstaigos direktoriui iki 2021 m. gegužės 14 d. pateikia tai patvirtinančius dokumentus;

1.2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;

1.3. vaikas yra iš socialinės rizikos šeimos.