Parama

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“ – PARAMĄ PRIIMANTI ORGANIZACIJA, ĮSTAIGOS KODAS 190312011 AČIŪ!  PARAMOS LĖŠOS, PANAUDOTOS 2020 Lietuvos paštas 24,50 Mubas 1,45 VŠĮ „Asmens tobulėjimo centras“ 15,00 – kvalifikacijos kėlimas UAB „Vikidas“  112,01 – atminimo dovanėlės darbuotojams mokslo metų pradžios …