Grupių darbo laikas

Grupės pavadinimas Grupės darbo laikas GRUPĖS KOMANDA I ankstyvojo ugdymo grupė „Žirniukai“ 7.15-17.45 Renata Diana Jurgita II mišri ankstyvojo/ikimokyklinio ugdymo grupė „Žiogeliai“ 7.15-17.45 Rita Diana Janina III ankstyvojo ugdymo grupė „Kiškučiai“ 7.30-18.00 Jolanta Lolita Danguolė IV ikimokyklinio ugdymo grupė „Bitutės“ …

Istorija ir dabartis

Jonavos vaikų lopšelis – darželis „Saulutė“ įsteigtas 1973 m. kovo 13 d., steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė. Nuo atidarymo iki 1999 m. įstaigai vadovavo Rūta Rožukienė, 1999-2017 m. direktorė Birutė Budreckienė. Darželį 2019 m. Mokytojų dienos proga aplankė buvusios darbuotojos. O tai šėlom – sienos braškėjo!

Šiuo metu lopšeliui darželiui vadovauja trys žavios, drąsios ir protingos moterys: direktorė Jelena, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Natalija, ūkvedė Vilma. Lopšelyje darželyje veikia 12 grupių: 2 lopšelio grupės, skirtos vaikams nuo 2 m., viena mišri 2-3 m. grupė, 7 ikimokyklinio ugdymo grupės (3-4, 4-5, 4-6 metų vaikų), 2 priešmokyklinio ugdymo grupės (6-7 metų vaikų). Šiuo metu darželį lanko 220 vaikų.  Grupėse dirba 19 mokytojų, 3 iš jų turintys metodininko, 14 – vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją (žiūrėkite skiltyje „Grupės ir darbuotojai“). Kūno kultūros užsiėmimus veda kūno kultūros mokytojas Matas, muzikos užsiėmimus – meninio ugdymo mokytoja Rasa, dailės užsiėmimus – meninio ugdymo mokytoja Natalija. Įstaigoje pagalbą vaikams ir šeimoms bei mokytojams teikia psichologė Jurgita, socialinė pedagogė Jolita, logopedė Lidija. Mokytojams ir vaikams grupėse talkina 12 ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjų (žiūrėkite skiltyje „Grupės ir darbuotojai“).  Sveikatos priežiūrą atlieka Jonavos sveikatos biuro paskirta visuomenės sveikatos specialistė Viktorija. Vaikų mitybos organizavimo klausimus sprendžia maitinimo organizatorė Birutė. Skanų ir sveiką maistą gamina Daiva, Vilma, Laimutė. Kokybiško maisto pristatymu rūpinasi Vida. Labai svarbius vidaus remonto, pastato išorės priežiūros, lauko teritorijos priežiūros darbus atlieka Algirdas. Gėlynų, augalų grožį puoselėja Janina ir Jolita. Švarą, tvarką patalpose užtikrina Rima. Šviesą įžiebia Juozas.

Vizija, misija, filosofija

Vizija – vaiko gerove besirūpinanti kūrybinga, motyvuojanti ir patikima ikimokyklinio ugdymo įstaiga. Misija – Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė, nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo institucija, kurianti ugdymo aplinką, kurioje vaikas aktyviai veikia ir pasitiki savimi, atskleisdamas individualias galias, mokosi įveikti iššūkius ir …