Parama

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“ – PARAMĄ PRIIMANTI ORGANIZACIJA, ĮSTAIGOS KODAS 190312011 AČIŪ!  PARAMOS LĖŠOS, PANAUDOTOS 2020 Lietuvos paštas 24,50 Mubas 1,45 VŠĮ „Asmens tobulėjimo centras“ 15,00 – kvalifikacijos kėlimas UAB „Vikidas“  112,01 – atminimo dovanėlės darbuotojams mokslo metų pradžios …

Eismo saugumas bendruomenėse

Projektas ,,Eismo saugumas bendruomenėse“ Mini projektas „Merkia akį šviesoforas“ Projekto tikslas – ugdyti vaikų įgūdžius saugiai ir atsakingai elgtis gatvėje. Namuose su tėvais „Boružiukų“ grupės vaikai gamino šviesoforus. Grupėje, prisiminę kelių eismo taisykles, atliko bandymą – sujungė šviesoforo spalvų grandinę, …

Lyderių laikas 3

2019-2021 m. Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius …