Tyrimai, analizės

DALYVAUJAME ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS UŽSAKYMU ATLIEKAMAME TYRIME APIE ŠVIETIMO PAGALBOS SISTEMĄ ĮSTAIGOJE 3_priedas_ŠMSM_Savivaldybėms ir mokykloms Tyrimo anketos tėvams, globėjams ir mokytojams išsiųstos per elektroninį dienyną. Prašome užpildyti iki gruodžio 31 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos užsakymu mokslininkų …

Teisės aktai

Ikimokyklinis ugdymas https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/svietimas/ikimokyklinis-ugdymas/1464 Priešmokyklinis ugdymas https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimas-priesmokyklinis-ugdymas https://www.jonava.lt/veiklos-sritys/svietimas/priesmokyklinis-ugdymas/1465