Parama

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“ – PARAMĄ PRIIMANTI ORGANIZACIJA, ĮSTAIGOS KODAS 190312011 2022 metais Jūsų mums anksčiau pervestą paramą ketiname panaudoti  papildomai prisidėdami lėšomis prie kapitalinio grupės remonto, nes, išaugus statybų kainoms, savivaldybės skirtų lėšų nepakaks. Taip pat planuojame …

Lyderių laikas 3

Sveiki visi! Labai gaila, bet iš tarptautinio projektas „Matematika lengvai“ tapo respublikiniu. Suprantame, kad esame skolingi tarptautinį projektą, matyt, ta pačia aktualia matematikos tema. Neišsiskirstome, liekame Facebook grupėje „Matematika lengvai“ ir, greičiausiai, pasimatysime rudenį su kitu tarptautiniu projektu, kuris pakvies …

Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA (patvirtinta direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1V-44) Pirmininkė Jolita Skeirienė, socialinė pedagogė metodininkė Nariai:             Jovita Paplauskienė, raštvedė              Natalija Linkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, …