Parama

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „SAULUTĖ“ – PARAMĄ PRIIMANTI ORGANIZACIJA, ĮSTAIGOS KODAS 190312011 AČIŪ!  PARAMOS LĖŠOS, PANAUDOTOS 2020 Lietuvos paštas 24,50 Mubas 1,45 VŠĮ „Asmens tobulėjimo centras“ 15,00 – kvalifikacijos kėlimas UAB „Vikidas“  112,01 – atminimo dovanėlės darbuotojams mokslo metų pradžios …

Lyderių laikas 3

2019-2021 m. Šis projektas – tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius …

Korupcijos prevencija

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA (patvirtinta direktoriaus 2019 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 1V-44) Pirmininkė Jolita Skeirienė, socialinė pedagogė metodininkė Nariai: Jovita Paplauskienė, raštvedė              Natalija Linkevičienė, priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, darbo tarybos narė, lopšelio – darželio tarybos narė Pranešimus, įtarus korupciją, …