https://koronajonava.lt/

https://koronastop.lrv.lt/

https://mokyklabecovid.lt/

Gerbiami Tėveliai, Globėjai,

Informuojame, kad 2021 m. spalio 25 d. sužinojome, kad vienam iš “Kačiukų” grupės vaiko tėvelių nustatytas COVID infekcijos atvejis. Ugdymo įstaigoje atliekama patalpų dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.

Stebėkite savo vaikų sveikatą ypatingai iki š. m. lapkričio 3 dienos. Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Simoną Metlevskienę, el. p. simona.metlevskiene@jonavavsb.lt, tel nr. 867291894.

DĖMESIO!

Informuojame, kad nuo 2021-09-23, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimu, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija, o kiti ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese, jei jie neturi ligos simptomų, t. y. grupės neuždaromos.

Visais atvejais ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomus jaučiantys asmenys neturi dalyvauti ugdymo procese ir patariama atlikti PGR tyrimą.

Nuoroda į dokumentą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/230ccfc01bdc11ecad9fbbf5f006237b?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=15ba467b-3eac-4481-8601-6aa89e11e6b3

Dėl daugiau informacijos galite kreiptis į visuomenės sveikatos specialistę Simoną Metlevskienę, el. p. simona.metlevskiene@jonavavsb.lt, tel. 867291894.

„Boružiukų“ grupėje nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 16 dienos įskaitytinai nustatytas infekcijos plitimą ribojantis rėžimas. Ugdymo įstaigoje atliekama patalpų dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Darželis bendradarbiauja su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) Jonavos skyriaus specialistais, sudaromas artimą kontaktą turėjusių asmenų sąrašas. Jei NVSC specialistai nustatys, kad jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, gausite SMS žinute iš NVSC. Nuo rugsėjo 10 d. iki rugsėjo 16 d. įskaitytinai „Boružiukų“ grupėje bus organizuojamas nuotolinis ugdymas. Vienam iš tėvų bus išduodamas nedarbingumo pažymėjimas.
Sveikatos stiprinimo ir Covid – 19 klausimais konsultuoja Jonavos lopšelio-darželio visuomenės sveikatos specialistė Simona Metlevskienė tel. +37067291894

NVSC Raštas Covid-19 grupėje 2021-09-10

Įsakymas dėl Covid-19 2021-09-10

Įsakymas 1V-112 2021-09-10

Jonavos vaikų lopšelio–darželio „Saulutė“ „Ežiukų“ grupėje nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 15 d. imtinai nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas. „Ežiukų“ grupėje nuo rugsėjo 6 d. iki rugsėjo 15 d. ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu. Vienam iš vaiko tėvų bus išduodamas nedarbingumas. Ugdymo įstaigoje atliekama patalpų dezinfekcija, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis. Darželis bendradarbiauja su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) Jonavos skyriaus specialistais, sudaromas artimą kontaktą turėjusių asmenų sąrašas. Jei NVSC specialistai nustatys, kad jūsų vaikas turėjo didelės rizikos sąlytį su COVID-19 liga sergančiu asmeniu, gausite SMS žinute iš NVSC.
Sveikatos stiprinimo ir Covid – 19 klausimais konsultuoja Jonavos lopšelio-darželio visuomenės sveikatos specialistė Simona Metlevskienė tel. +37067291894

Įsakymas 2021-09-06 1V-111

Įsakymas dėl Saulutės (09-06).docx

http://NVSC sprendimas 2021-09-06