Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS

2022 m. sausio 1 d. duomenimis

Darbuotojų darbo grupė Pareigybės lygis Vidutinis 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui A 2362,05
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai A 1542,12
Meninio ugdymo mokytojai A 1513,16
Pagalbos mokiniui specialistai A 1623,57
Ūkvedys, maitinimo organizatorius B 1118,58
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys C 1038,94
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjas (SUP vaiko asistentas) C 897,76
Virėjos, sandėlininkas C 905,00
Santechnikas, elektrikas C 965,27
Valytojas, kiemsargis, darbininkas D 730,00

 

Pastabos: darbuotojams, išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojams kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.

 

 

Vidutinis-darbo-užmokestis-2020-09-01-1