Komisijos, darbo grupės

LOPŠELIO – DARŽELIO TARYBA

Anastazija Juškevičienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – tarybos pirmininkė, tel. 8 349 53565

Rasa Čižauskienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė – tarybos sekretorė

Jūratė Serdcevienė – vyresnioji ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Oksana Rindzevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Natalija Linkevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Jurgita Rindzevičienė – ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja

Daivaras Misius – ugdytinio tėtis, tel. 863186868

Julija Antanavičiūtė – ugdytinio mama

Ema Juodienė – ugdytinio mama (renkamas naujas narys)

 

DARBO TARYBA

Rasa Grigienė – pirmininkė,  tel. 8 349 53565

Jurgita Dirsienė –  sekretorė

Vilma Novikienė

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Jolita Skeirienė – pirmininkė

Jovita Papluaksienė

Natalija Linkevičienė

 

PARAMOS IR LABDAROS KOMISIJA

Loreta Jankauskienė – pirmininkė

Jūratė Serdcevienė

Jolita Kiškienė

Daiva Papienė

Ema Juodienė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Jelena Galvydytė –  pirmininkė

Jūratė Serdcevienė – sekretorė (ne komisijos narys)

Jurgita Dirsienė – psichologė

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė

Lidija Kasinskienė – logopedė

Edita Rokienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

KRIZIŲ KOMANDA

Jelena Galvydytė – vadovė

Natalija Žuravliovienė – pavaduotoja

Jurgita Dirsienė – atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą

Lidija Kasinskienė – atsakinga už saugumą ir komunikaciją

Birutė Savickienė – atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą ir saugumą

 

ATSAKINGI UŽ PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJĄ

Jolita Skeirienė – socialinė pedagogė

Jurgita Dirsienė – psichologė

Lidija Kasinskienė – logopedė