Vadovų darbotvarkės

DIREKTORĖS JELENOS GALVYDYTĖS DARBOTVARKĖ

2021 M. SAUSIO MĖN.

27 D. 14.00 Vadovų pasitarimas

2021 M. GRUODŽIO MĖN.

ATOSTOGOS NUO GRUODŽIO 20 D. IKI GRUODŽIO 27 D. 

21 d. 16.00 Rajono švietimo įstaigų direktorių ir pavaduotojų susitikimas

14 d. 18.00 Mero padėkos vakaras

9 d. 14.00-15.00 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro naujausia informacija nuotoliu apie Covid valdymą.

9 d. 10.00-14-00 Nuotolinis seminaras „Biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinės veiklos vertinimas“

6 d. 14.00 Lyderių laikas 3 Pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos susitikimas.

2 d. 11.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

2021 M. LAPKRIČIO MĖN.

25 d. 15.00 val. NŠA viešoji nuotolinė konsultacija „Mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas: kas naujo?“

25 d. 10.00 val. dalyvavimas savivaldybės tarybos posėdyje dėl darželio nuostatų tvirtinimo.

24 d. 14.00 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

23 d. 10.00 val., 13.00 val. dalyvavimas komisijos nario statusu nuotoliniame konkurse vadovo pareigoms užimti l/d „Lakštingalėlė“, l/d Žilvitis“.

16 d.  13.00 val., 14.00 val. dalyvavimas švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitete, miesto komitete dėl darželio nuostatų tvirtinimo

8 d. 13.00 val. Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos renginys. Profesinis Panerio pradinės mokyklos ir l/d „Saulutė“ mokytojų dialogas apie matematikos mokymąsi.

8-9 d. Seminaras vadovams „Situacinė lyderystė“.

2021 M. SPALIO MĖN.

27 d. 15.00  Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

12 d. 14.00 Lyderių laikas 3 pokyčio projekto tvarumo palaikymo komandos susitikimas. Prioritetų numatymas, susitarimas dėl veiklų plano.

6 d. 9.00-12.00  Nuotolinis seminaras „Pasiruošimas  VDI inspektavimui. Mobingo ir psichosocialinės rizikos vertinimas.“

4 d. 15.00 Mokytojų dienos koncertas kultūros centre.

2021 M. RUGSĖJO MĖN.

21 d. 10.00-14.00 Konferencija nuotoliniu būdu „Kokie veiksniai turi įtakos ikimokyklinio ugdymo kokybei?“.

28 d. 15.00-16.30 Viešoji nuotolinė konsultacija „Kaip atnaujinsime priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą?“

30 d. 14.00  Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

2021 M. RUGPJŪČIO MĖN.

25 d. „eTwinning“ nacionaliniai apdovanojimai 2021, Vilnius

30 d. 13 val. Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

ATOSTOGOS NUO GEGUŽĖS 7 D. IKI LIEPOS 7 D. 

2021 M. GEGUŽĖS MĖN.

6 d. 13.00 Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ išverstų ir išleistų knygų pristatymas. Dr. Viktorija Sičiūnienė – Dylan Wiliam „Mokytis padedantis vertinimas“, dr. Daiva Penkauskienė – Mattew Lipman „Mąstymas švietimo sistemoje“

12 d. 13.00 Lyderių laikas 3 kūrybinės komandos konsultacija

20 d. 9.00-16.00 Lyderių laikas 3 Jonavos kūrybinės komandos organizuoti mokymai „Mokyklos sėkmės sąlyga – Mokytojas“, lektorius V.Bacys ir jo komanda.

27 d. 13.00-16.00 Lyderių laikas 3 Jonavos kūrybinės komandos konsultacija. ISM švietimo lyderystės studijų Magistro tiriamųjų darbų pristatymas. Leidinio apie mokėjimą mokytis pristatymas.

2021 M. BALANDŽIO MĖN.

7 d. 13.00 D. Survutaitės paskaita ,,Švietimo įstaigų vadovų kompetencijos: realybė ir lūkesčiai.“

7 d. 15.00-17.30 Forumas „Įtraukusis ugdymas(is) – kur link?“.

8 d.  9.00 -15.40 Regioninis Lyderių laikas 3 forumas „Kuriame tvarumą neapibrėžtume“.

9 d. 13.00 Lyderių laikas 3 Jonavos kūrybinės komandos konsultacija

13 d. 13.00 švietimo asociacijų vadovų, specialiųjų ugdymosi poreikių organizacijų atstovų susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministre dr. Jurgita Šiugždiniene dėl įtraukaus ugdymo.

19 d. 10.00 Jonavos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus organizuojamas pasitarimas su švietimo įstaigų vadovais

20 d. 13.00 Nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ išverstų ir išleistų knygų pristatymas. Dr. Aurimas Juozaitis – Sam Kaner „Grupinio sprendimų priėmimo vadovas fasilitatoriams“. Dr. Eglė Pranckūnienė ir dr. Jūratė Valuckienė – Andy Hargreaves, Michael Fullan knyga „Profesinis kapitalas. Ugdymo pertvarka kiekvienoje mokykloje“.
23 d. 9.00 val. Ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų pasitarimas

2021 M. KOVO MĖN.

3 D. 15.00 „Vadovavimas. Kaip padaryti, kad viskas būtų padaryta“ 3

10 d. 15.00 „Vadovavimas. Kaip padaryti, kad viskas būtų padaryta“ 4

16 d. 10.00-16.30 Projekto „Lyderių laikas 3“ savivaldybių (Jonavos, Radviliškio, Raseinių, Širvintų)  bendradarbiavimo renginys

24 d. 13.00 Biudžetinių įstaigų vadovų susitikimas – diskusija su Švietimo pagalbos tarnybos vadove, CBĮBAS vedėju

2021 M. VASARIO MĖN.

9 d. 14.00 Lyderių laikas 3 Jonavos kūrybinės komandos nuotolinis susitikimas

11 d.  9.00-12.15 Mokymai ,,Vidaus kontrolė įstaigoje. Kaip pasirengti veikiančią įstaigos vidaus kontrolės politiką. Praktiniai patarimai.“

17 d. 13.15 Vadovo metinės veiklos vertinimas

17 d. 15.00 „Vadovavimas. Kaip padaryti, kad viskas būtų padaryta“ 1

22 d. 13.00 Nuotolinis vadovų susitikimas su Jonavos rajono visuomenės sveikatos biuro vadove

24 d. 15.00 „Vadovavimas. Kaip padaryti, kad viskas būtų padaryta“ 2

2021 M. SAUSIO MĖN.

2d. – 8 d. Atostogos

6 d. 10.00 Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto nuotolinis posėdis

27 d. 10.00 Šeštasis švietimo lyderystės nuotolinis forumas „Kokią vertę kuria mokykla?“

2020 M. GRUODŽIO MĖN.

1 d. -11 d. Atostogos

14 d.-28 d. Nedarbingumas

29 d.-31 d. Atostogos

2020 M. LAPKRIČIO MĖN.

23 d.-27 d. Darbas nuotoliniu būdu

30 d. Atostogos

2020 M. SPALIO MĖN.

6 d. 12.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – susitikimas su Švietimo komitetu

6 d. 14.00 Vaiko gerovės komisijos pirmininkų susirinkimas

7-8 d. Stažuotė Prienų ir Kazlų rūdos rajonų savivaldybėse, Lyderių laikas 3

22 d.  Seminaras „Aš ir pokyčiai“ – Lyderių laikas 3

27 d. 13.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

28 d. 13.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – susitikimas su Švietimo pagalbos tarnybos vadove, centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėju