Vadovų darbotvarkės

Direktorės Jelenos Galvydytės darbotvarkė

2020 M. SPALIO MĖN.

6 d. 12.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – susitikimas su Švietimo komitetu

6 d. 14.00 Vaiko gerovės komisijos pirmininkų susirinkimas

7-8 d. Stažuotė Prienų ir Kazlų rūdos rajonų savivaldybėse, Lyderių laikas 3

22 d.  Seminaras „Aš ir pokyčiai“ – Lyderių laikas 3

27 d. 13.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas

28 d. 13.00 Švietimo įstaigų vadovų pasitarimas – susitikimas su Švietimo pagalbos tarnybos vadove, centralizuotos buhalterijos skyriaus vedėju